Field Service - Tauw

  • Planning
  • Projectdossier
  • Koppeling
  • Flexibele configuratie

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Een kernactiviteit van Tauw is het meten, monitoren en inspecteren van diverse aspecten die met de kwaliteit van de leefomgeving te maken hebben. Denk aan bodem, ecologie, geluid, geur, asbest en trillingen.

 

Tauw maakt gebruik van ServiceCenter voor het voorbereiden, plannen, uitvoeren en rapporteren van veldwerkopdrachten, alsmede  de dagelijkse planning van veldwerkers, voertuigen en materialen. Middels een XML-koppeling wordt bij het aanmaken en afmelden van een veldopdracht de klant- en opdrachtinformatie uitgewisseld tussen ServiceCenter, Monsterbeheer en het ERP-systeem.

 

De resultaten van metingen en inspecties worden door Tauw veldwerkers vastgelegd in spreadsheets. Voor elke type opdracht heeft Tauw standaard en optionele spreadsheets gedefinieerd. De van toepassing zijnde spreadsheets worden toegevoegd aan de opdracht  en na bewerking automatisch opgeslagen in ServiceCenter en verwerkt in de projectdossiers.

 

De implementatie van ServiceCenter is onderdeel van een optimalisatieproces om data invoer te verminderen en informatiestromen beter op elkaar af te stemmen. ServiceCenter is zo geconfigureerd dat de verschillende rollen binnen de informatieketen, waaronder projectleiders, adviseurs, planners, werkvoorbereiders en veldwerkers in één oogopslag over de juiste informatie beschikken.