Inspecties - SGS Search

  • Maatwerkkoppelingen
  • Notificaties
  • Integrale planning
  • Project overview

SGS Search inspecteert, analyseert en adviseert de bebouwde omgeving. Belangrijke aspecten daarbij zijn aandacht voor het milieu, arbeidsomstandigheden en respect voor de mens en zijn omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en geïnspireerd leiderschap leggen daarbij de basis voor de toekomst.

 

Het ingenieursbureau en het laboratorium van SGS Search maken gebruik van ServiceCenter. Het ingenieursbureau voor het plannen van asbestinspecties en het laboratorium voor het registreren en plannen van een asbestonderzoek.

 

SGS Search Ingenieursbureau heeft ervoor gekozen om asbestinspecties te registreren in SIMS (Search Inspectie Management Systeem). Vanuit SIMS vindt synchronisatie plaats met ServerCenter.  ServiceCenter splitst de asbestinspectie vervolgens in afzonderlijke taken, waaronder inspectie, reistijd, het ophalen van sleutels en materialen, rapportage en facturatie.  De taken worden in ServiceCenter gepland als gekoppelde opdrachten, waardoor per inspectie een complete project overview ontstaat.

 

De planners, inspecteurs en rapporteurs hebben hiermee meer overzicht in de uit te voeren werkzaamheden.  Als een inspectieopdracht gepland is wordt deze weer gesynchroniseerd met SIMS. De opdracht wordt ook overgezet naar het CRM-systeem en verwerkt in de Outlook agenda’s van de inspecteurs en de rapporteurs.  De klant en bewoner ontvangen e-mail notificaties naar de met datum en tijdstip van de inspectie.

 

SGS Search Laboratorium gebruikt ServiceCenter voor het registreren en plannen van het asbest laboratoriumonderzoek. Na planning van de opdracht vindt ook hier synchronisatie met het CRM-systeem plaats en registratie van de geplande opdracht in het SAMS (Search Asbest Management Systeem).

 

Het resultaat is een efficiënte stroomlijning en integratie van het planningsproces.