2G Credit

 • Eenvoud
 • Overzichtelijk compleet dossier
 • Duidelijke workflow
 • Aanpasbaar
 • Auditeerbaar

Kredietverstrekkingsproces

 

In nauwe samenwerking met de Kredietcoöperatie Veluwe zijn de bedrijfsprocessen van de kredietcoöperatie vastgelegd. Het Kredietverstrekkingsproces is daarbij in detail beschreven voor de fasen:

 

 • Intake
 • Screening
 • Beoordeling
 • Acceptatie en verlening
 • Coachen
 • Monitoren

 

De opgestelde procesbeschrijving is middels een executeerbaar procesmodel geautomatiseerd. Kredietaanvragen kunnen daarmee transparant en volledig auditeerbaar worden afgehandeld.

 

Er is veel aandacht besteed aan het reduceren van complexiteit en overhead vanuit de zgn. 'Lean'-gedachte.

 

Gewenste afwijkingen in het te voeren proces zijn volledig inzichtelijk en kunnen middels additionele goedkeuring worden gerealiseerd. Dit biedt ruimte voor maatwerk in het financiële kredietverstrekkingsproces zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid, richtlijnen en regels van dat proces.