Bureau OVL

  • Regie-functie
  • Meerdere opdrachtgevers
  • Meerdere aannemers
  • Klantportaal
  • Aannemersportaal
  • Integratie

Bureau OVL treedt namens meer dan 10 gemeenten als regievoerder op voor het technische onderhoud van de openbare verlichting in die gemeenten.

 

Bureau OVL gebruikt ServiceCenter voor het plannen en afhandelen van de door consumenten (via het Klantportaal) gemelde storingen/opmerkingen.

 

De gerealiseerde integratie tussen het Klantportaal en ServiceCenter3 zet de storingen/meldingen automatisch om in uit te voeren opdrachten en koppelt deze automatisch aan de specifieke aannemer die verantwoordelijk is voor de betreffende straatverlichting.

 

Bureau OVL en de aannemers maken gezamenlijk gebruik van een met ServiceCenter geïntegreerd webportaal voor een actueel inzicht in de werkvoorraad en status van de opdrachten.